Karjeras izvēles pasākumi Viduču pamatskolā

2019./2020.m.g.

Pasākums Norises laiks Atbildīgais Skolas/proj. pasākums Izglītojamo ieguvums
Tikšanās ar PII „Pasaciņa” bērniem – „Brīnumzeme”   6.09.19.   I.Raginska Skolas org. pasākums Skolēni iepazīst b/d skolotāju, auklīšu ikdienu, mācās uzstāties prasmi, komunikāciju ar jaunāka vecuma bērniem.
Balvu peldbaseina apmeklējums   13.09.19.   Klašu audz. Sporta skol.   Proj. pasākums Skolēni mācās uzvedības normu ievērošanu; iepazīst trenera darba specifiku, apgūst peldētprasmi, vingrošanas tehnikas trenera pavadībā.
  Seminās  „Jauno uzņēmēju skola 2019” (Mārupes Valsts ģimnāzijā)   24.09.19.   L. Babāne
L. Makšāne
  Skolas org. pasākums Viduču pamatskola šajā mācību gadā ir iesaistījusies  sabiedriskā labuma organizācijas „Junior Achievement Latvia” piedāvātajā uzņēmējdarbības programmā, kas piedāvā dažādas skolēnu izaugsmes programmas uzņēmējdarbības, karjeras izglītības, finanšu pratības jomās. Viena no tām ir skolēnu mācību uzņēmu veidošana. Seminārā skolēnam tika sniegti pieredzes stāsti par uzņēmējdarbību un uzņēmuma veidošanas principiem, tas bija kā atspēriena punkts sava biznesa idejas radīšanai un attīstīšanai.
  Ekskursija: Rundāles pils – Melngalvju nams – Sky park   27.09.19.   L. Makšāne L. Babāne
L. Šaicāne
M. Medne 
Skolas org. Pasākums; Projekta „Latvijas skolas soma” iniciatīva Skolēni ar interesi klausījās gides stāstītajā  par pils būvniecību, par tās iemītniekiem, vēsturisko un arhitektonisko vērtību mūsdienās. Iepazīst gida un muzeja darbinieku profesijas būtību un pienākumus, darba specifiku. Apgūst sadarbības prasmes , noteikumu ievērošanas prasmes un atbildību par savu rīcību fiziskās un sporta izklaides centrā ‘’Sky park”, kā arī iepazīst sporta trenera darba pienākumus.
  Miķeldienas tirdziņš   30.09.19.   Skolēnu PP Klašu audz.   Skolas org. pasākums Savas zināšanas,mazās biznesa idejas uzņēmējdarbības jomā skolēni realizēja Miķeldienas tirdziņā. Apguva prasmi estētiski noformēt savu tirdzniecības vietu, apkalpot klientus – pircējus. Mācījās komunikācijas prasmi.
Labdarības akcija Viļakas sociālajā mājā „Sveiciens Senioru dienā”   1.10.19.   I.Raginska
L. Babāne
  Skolas org. pasākums Šī ikgadējā cilvēkmīlestības akcija veido skolēnos sapratni, iecietību pret līdzcilvēkiem. Tā rosina uz labiem darbiem. Skolēni mācās brīvprātīgā darba lietderību un labumu. Prasme uzstāties, prasme runāt publikas priekšā.
  Skolotāju dienas pasākums   4.10.19.   Skolēnu PP 9. klase   Skolas org. pasākums Prasme organizēt pasākumu un rakstīt pasākuma scenāriju. Prezentācijas veidošanas un prezentēšanas prasmes. Uzstāšanas publikas priekšā. Skolotāju profesijas savdabības iepazīšana, iejūtoties skolotāju jomā.
  Karjeras nedēļas pasākums „Ielogojies nākotnē”   14.10.19.   Klašu audz. Proj. Pasākums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)   Skolēni iepazīstas ar nākotnes profesijām, kas saistās ar dažādām tehnoloģiju izmantošanas iespējām.   Iespēja klātienē vērot 3D un 4D printēšanas procesu.Lekcijā iegūto informāciju 8.klases skolēni izmantoja un pielietoja latviešu valodas stundā plānoja un uzrakstīja pārspriedumu „Es – tehnoloģiju pasaulē”.  
  Sporta diena   15.10.19. D. Keiselis
A. Roginskis Klašu audz.
  Skolas org. pasākums    Skolēni mācās sadarbības prasmes. Darbošanos komandā. Izpratne par fizisko sagatavotību, izveicības un loģiskās domāšanas nepieciešamību arī dzīves jomās, kas saistās ar sportu un fizisku slodzi.
Rudens skolas apkārtnes sakopšanas talka   18.10.19.   Skolas administrācija Klašu audz.   Skolas org. pasākums Izpratne par sakoptu vidi; prasme piedalīties līdzdarbojoties un strādājot komandā, lai sasniegtu pozitīvu darba rezultātu – sakoptu skolas vidi un apkārtni. Apzināties fiziska darba nepieciešamību cilvēka emocionālajā un fiziskajā pilnveidošanās procesā.
Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konference "Uzdrīksties uzvarēt"   30.10.19.   B. Logina
I. Raginska
  Skolas org. brauciens     Iespēja iedvesmoties no Latvijā spilgtākajiem uzņēmējiem un biznesa personībām, klausoties viņu pieredzes stāstos.  Pasākums -  iedrošinājumssava biznesa sapņa īstenošanā.    Iespēja piedalīties dažādos uzņēmējdarbības konkursos, viktorīnās – gūt arī uzvaras un balvas par savām zināšanām.
Mācību vizīte uz SIA „ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parku „URDA”   30.10.19.   I. Saidāne Klašu audz.   Skolas org. brauciens Skolēni tika iepazīstināti ar atkritumu šķirošanas procesu un nepieciešamību, kā arī iepazina šīs nozares darbinieku ikdienas darba pienākumus.Paši varēja izmēģināt izveidot dažādas lietas (rakstīt uz vaskadrānas) un risināt uzdevumus, kas saistās ar dabas aizsardzību un ekoloģiju.
  Vakarēšana – seno amatu prasmju izzināšana   1.11.19.   L. Makšāne Klašu audz.   Skolas org. pasākums   Skolēni tiekas ar seno darba prasmju meistariem, apguva dažādas senču darba prasmes - vilnas sukāšanu ar senu darba rīku "Susekli", dzijas satīšanu kamolā, skalu plēšanu, veļas velēšanu un gludināšanu ar senu gludekli -  koka rulli, ūdens nešanu ar nēšiem, naglas iesišanu koka bluķī, zeķu adīšanu.   Noskatījāmies arī video, kā skolotāja Inita kopā  ar mammu – maizes cepēju M. Kokoreviču cep maizīti pēc senču tradīcijām.
Robežsardzei 100 Tikšanās ar Viduču pamatskolas absolventu – robežsargu – Jāni Circenu   8.11.19.   I. Raginska
L. Šaicāne
  Skolas org. pasākums   Iepazīstina 7. - 9.klašu skolēnus ar robežsarga profesiju, izglītības
 ieguves iespējām, izglītības un zināšanu nozīmību robežsarga darba ikdienā.
  Skolēni iepazina robežsarga darba pienākumus un grūto, atbildīgo ikdienu, izjautājot un iesaistoties diskusijā par interesējošiem jautājumiem.
  Valsts svētku pasākums „ Latvijai 101”   15.11.19.   L. Babāne
I. Raginska
  Skolas org. pasākums
Pasākums veltītas Latvijas proklamēšanas 101.gadadienai. Pasākumā piedalījās visu klašu grupu izglītojamie.
  ·Iespēja piedalīties pasākumā un uzstāties tika dota un piedāvāta katram skolēnam. ievērošanai; 
· Pozitīvas runātāju un klausītāju attiecības, ievērota savstarpējā cieņa un attiecību kultūra; 
·Izglītojamie izjuta pasākuma tapšanas gaitu, rosināja savas idejas pasākuma organizēšanai; 
· Scenārija tekstu zina no galvas; 
· Pasākuma dalībnieki ir ievērojuši svētku apģērba nepieciešamību.
  Amatu diena ‘’Profesionālā izglītība – amata pamats”   19.12.19.   1.-6.kl.audz.   Projekta KAA ietvaros
Amatu meistares L. Sprudzāne un G. Zelča skolēnus iepazīstināja ar jostu aušanas un bišu vaska sveču liešanas prasmēm. 
· Skolēni ar interesi vēroja paraugdemonstrējumus un paši aktīvi iesaistījās darba procesā. Apguva gan prasmi izvēlēties krāsu salikumu jostām, gan darboties pārī kā komanda, lai nonāktu pie rezultāta. 
· Arī sveču liešana un eglītes rotājumu darināšana no vaska radīja interesi un vēlmi pamēģināt pašiem. Rezultātā apguva prasmes gan vaska kausēšanā, gan kā sagatavot sveces vai dekora formu liešanai, mācījās būt uzmanīgi, pacietīgi un ievērot darba drošības noteikumus. 
· Rezultātā tapa katram sava tautiska jostiņa, eglītes vaska rotājums, dažādu formu lietā vaska svecīte, kā arī svece, kas veidota rullējot un sildot vaska plāksnītes. Protams arī prieks un gandarījums par padarīto darbu.
Tikšanās ar medmāsu A. Zelču. 09.01.2020. 1.-9.kl. audz. Skolas organizēts pasākums Izglītojamie iepazīstas ar medmāsas darba specifiku, veicamajiem pienākumiem, izglītības iegūšanas iespējām. Apgūst arī prasmi sniegt pirmo palīdzību cietušajam.
Tematiskais pasākums „Izzinošā nakts Viduču pamatskolā” 23.01.2020. 5.-9.kl.
I. Raginska,
L. Babāne,
A. Smuška
Skolas org. pasākums Pasākuma mērķis: attīstīt un veicināt izglītojamo savstarpējās cieņas, sadarbības, atbildības, pozitīvas uzvedības prasmes, saliedējot kolektīvu izzinošās un radošās aktivitātēs. Izglītojamajiem bija iespēja uzņemties līdera lomu dažādās aktivitātēs un vadīt komandu līdz uzstādītā mērķa sasniegšanai.
Starptautiskā Dzimtās valodas diena 21.02.2020. 4.-9.kl.
L. Babāne
Skolas org. pasākums Izglītojamie tiek aicināti izmantojot mūsdienu IT piedalīties dažādu jautājumu, kas saistīti ar valodu, izzināšana; izpratnē par to, cik svarīgas ir dzimtās valodas un svešvalodu prasmes mūsdienu darba tirgū. Norisinās arī valodas viktorīna, kur katrs var parādīt savas zināšanas un prasmes, ko guvuši gan IT izmantošanā, gan meklējot  atbildes uz jautājumiem.
„Veiksmīgas karjeras nosacījumi” 28.01.2020. 5.-9.kl.
L. Babāne,
L. Šaicāne
Projekta KAA ietvaros Izglītojamie tika iepazīstināti ar to, kas ir  karjera, kādi ir veiksmīgas karjeras kritēriji, kā tas izpaužas dažādās profesijās. Izglītojamie tika iesaistīti dažādās radošās aktivitātēs, kas saistītas ar komandas saliedēšanu, līderības veidošanu, sadarbības prasmju attīstīšanu. Tika aplūkots mūsdienu, nākotnes darba tirgus, un personīgās izaugsmes iespējas tajā.
CV veidošanas darbnīca 8.klasei 24.02.2020. 8.kl.
L. Babāne
Skolas mācību procesa aktivitāte latviešu valodas stundās Izglītojamie tika iepazīstināti ar CV veidošanas nosacījumiem, ar videomateriālu par darba attiecību uzsākšanu un nepieciešamo dokumentāciju. Skolēni, darbojoties grupās, veidoja divos darba sludinājumos pieprasītu darbinieku CV, ņemot vērā dažādus nosacījumus, darba devēja piedāvājumu un darbinieka iespējas .
Nodarbības A. Āzes „Meža muzejā” 09.03.2020. 1.-9.kl. Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums Izglītojamie šajās nodarbībās iepazina mežziņa, mežstrādnieka profesijas specifiku, izzināja izglītības iegūšanas iespējas, kā arī prasmju un pienākumu daudzveidību. Muzeja vadītāja iepazīstināja ar dažādiem vērojumiem šajā nozarē un profesijā, kā arī izrādīja muzeja ekspozīcijas,  ko, gadiem ilgi strādājot, ir vākusi un veidojusi.
Projektu nedēļa „Koks un cilvēki” 09.03.-13.03.2020. 1.-9.kl. Klašu audzinātāji Skolas org. pasākums
Izglītojamie klašu grupās veidoja projektus par tēmām, kas saistās ar koki, mežu, mežsaimniecību, kokapstrādi. Piem.:
 · 5.kl. skolēni savām rokām darināja datorpaliktņus no bērza koka ripām, veidojot uz tiem dekupāžas ornamentu, tā apgūstot gan galdnieka, gan mākslinieka profesijas iemaņas. 
· 6.klase gan datorprogrammā, gan uz papīra veidoja bioloģijas spēli par augu valsti. 
· 4.klases skolēni iejutās rakstnieku un grāmatu sastādītāju lomā un veidoja „Biznesa vārdnīcas”. Katrs ieguva sev kādas jaunas prasmes, mācījās ieklausīties, sadarboties, vadīt darba procesu, prezentēt savu veikumu auditorijas priekšā.