Galerija

Saulainā 25.septembra piektdiena Viduču pamatskolai bija īpaša. Visi skolas skolēni klašu audzinātāju pavadībā devās mācību ekskursijās. Katrai skolēnu grupai tika izveidots savs maršruts un saplānota saturīga un bagāta mācību diena. Tajā vienlaicīgi tika apgūtas vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, vēsture, dabaszinības, latviešu valoda un citi mācību priekšmeti. To visu mācījāmies mūsu kaimiņnovados.

Paldies LATVIJAS SKOLAS SOMA par šo iespēju!