Individuālā darba ar izglītojamajiem 
nodarbību grafiks 2019./2020.m.g.

Skolotājs

Kons.ilgums

min.

Konsultāciju telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Babāne Līga

48 min.

Valodu kab.

 

 

 

16.00 – 16.48

 

Keiselis Dāvis

12 min.

Sporta zāle

8.45 – 8.57

 

 

 

 

Lemešonoka Elvīra

12 min.

Informātikas kab.

 

 

 

 

8.45 – 8.57

Logina Biruta

15 min.

1.kl. kab.

 

 

14.20 - 14.35

 

 

Brokāne Maruta

30 min.

Vēstures kab.

 

15.00 - 15.30

 

 

 

Ločmele Anželika

18 min.

Vēstures kab.

 

 

15.00 - 15.18

 

 

Ļvova Velta

15 min.

3.kl. kab.

 

13.30 – 13.45

 

 

 

Makšāne Līga

12 min.

Mājturības kab.

 

15.00 - 15.12

 

 

 

Medne Māra

12 min.

Vizuālās m. kab.

 

 

 

15.00 – 15.12

 

Mednis Agris

12 min.

Mājturības kab.

 

8. 45 – 8.57

 

 

 

Pušpure Ņina

48 min.

Fizikas kab.

 

 

 

 

15.10 – 15.58

Raginska Inita

12 min.

Mūzikas kab.

 

 

 

 

14.20 – 14.32

Roginskis Andrejs

12 min.

Sporta zāle

 

 

13.20 - 13.32

 

 

Saidāne Ilze

15 min.

Bioloģijas un ķīmijas kab.

8.40 – 8.55.

 

 

 

 

Smuška Anita

49 min.

Bioloģijas un ķīmijas kab.

15.10 – 15.59.

 

 

 

 

Stepanova Gaļina

12 min.

Fizikas kabinets

 

 

 

12.28 – 12.40

 

Šaicāne Lilita

12 min.

Ģeogrāfijas kab.

 

 

8.30 – 8.42

 

 

Zaremba Anita

48 min.

Matemātikas kab.

 

 

 

15.10 – 15.58