Viduču pamatskolas interešu izglītības pulciņu darba grafiks

2019./2020.m.g.

N.

P.

K.

Pulciņa nosaukums

Laiks

Nodarbības vieta

Skolotājs

1. – 4. klasei

1.

Vokālais ansamblis

1.-4.klasei

(2 stundas 13 minūtes )

Pirmdiena 13. 30. – 14. 10.

Trešdiena 13. 30. – 14. 23.

Mūzikas kabinets

I.Raginska

2.

Papīrs un tā iespējas (3 stundas)

Otrdiena  08. 15. – 08. 55.

Ceturtdiena 08. 15. – 08. 55.

Piektdiena 13.30. – 14.10.

Vizuālās mākslas kabinets

M.Medne

3.

Sporta spēles 1.-4.klasei 

(2 stundas)

Trešdiena 14. 20 – 15. 00.

Piektdiena 13. 30. – 14. 10.

Sporta zāle

A.Roginskis

5.-9.klasei

3.

Vokālais ansamblis

5.-9.klasei (2 stundas)

Trešdiena 08. 15. – 08. 55.

Piektdiena 08. 15. – 08. 55.

Mūzikas kabinets

I.Raginska

5.

Čaklās rokas (2 stundas)

Otrdiena 08. 15. – 08. 55.

Ceturtdiena 14. 20. – 15. 00.

Mājturības kabinets

L.Makšāne

7.

Medņevas pagasta pētīšana

(2 stundas)

Pirmdiena 14. 20. – 15. 00.

15. 10. – 15. 50.

Ģeogrāfijas kabinets

L.Šaicāne

 

8.

Mazpulks

( 1 stunda un 49 minūtes)

Trešdiena pl. 15. 00. – 16.29.

Bioloģijas un ķīmijas kabinets

I. Saidāne

 

8.

LEGO robotika

( 2 stundas)

Ceturtdiena 08. 15. – 08. 55.

Ceturtdiena 15. 10. – 15. 50.

Fizikas kabinets

G. Stepanova