Viduču pamatskolas interešu izglītības pulciņu darba grafiks 2022./2023.m.g.


APSTIPRINĀTS

ar Viduču pamatskolas direktores I.Sokirkas

2022. gada 1. septembra rīkojumu

                                                              Nr. VPS/2022/1-9/15/RIKOJ

Viduču pamatskolas interešu izglītības pulciņu darba grafiks

2022./2023. mācību gadam

N.p.

k.

Pulciņa nosaukums

Laiks

Nodarbības vieta

Skolotājs

1. – 4. klasei

1.

Vokālais ansamblis

1.-4.klasei (1 stunda)

Ceturtdiena 13.30-14.10.

Mūzikas kabinets

(Viduči)

Inita Raginska

2.

Sporta spēles

(2 stundas)

Otrdiena 15.10.- 16.30.

Sporta zāle

(Viduči)

Andrejs Roginskis

3.

Dizains un daba

1. -4. kl.(1 stunda)

Pirmdiena 14.20. – 15.00.

2. klases kabinets

(Viduči)

Antra  Prancāne

5.-9.klasei

1.

Vokālais ansamblis

5.-9.klasei (2 stundas)

Otrdiena 08.15- 8.55.

Trešdiena 08.15- 8.55.

Mūzikas kabinets

(Viduči)

Inita Raginska

2.

Čaklās rokas

(1 stunda)

Trešdiena 08.15- 8.55.

Mājturības kabinets

(Viduči)

Līga Makšāne

3.

Medņevas pagasta pētīšana (1 stunda)

Otrdiena 16.00. – 16. 40.

Ģeogrāfijas kabinets

(Viduči)

LiltaŠaicāne

4.

Dizains un daba

5. -9. kl.(1 stunda)

Pirmdiena 15.10. – 15.50.

2. klases kabinets

(Viduči)

Antra Prancāne

5.

LEGO robotika

( 2 stundas)

Piektdiena 08.15. – 8.55.

Piektdiena 12.40. – 13.20.

Fizikas kabinets

(Viduči)

Gaļina Stepanova

6.

Vispusīgā fiziskā sagatavotība (VFS)

( 2 stundas)

Trešdiena 15.10. – 16.30.

Sporta zāle

(Žīguri)

L.Tokareva-Kušnere

7.

Noformēšanas pulciņš

( 2 stundas)

Ceturtdiena 08.15. – 8.55.

Piektdiena 08.15. – 8.55.

Vizuālās m. kabinets

(Žīguri)

Viktorija Zaharova

8.

Neparastā matemātika

(1 stunda)

Ceturtdiena 15.10. – 15.50.

Matemātikas kabinets

(Žīguri)

AnitaZaremba