Interešu izglītības pulciņš „Čaklās rokas”

Interešu izglītības pulciņā „Čaklās rokas” ir iespēja piedalīties 5.-9.klašu meitenēm, kurām interesē rokdarbi, noformēšana un neparastas rokdarbu tehnikas. Mācību gads parasti iesākas ar tradicionālo apsveikumu gatavošanu senioriem -Viļakas sociālās mājas iemītniekiem.

Turpmākais laika cēliens tiek veltīts noformējumu gatavošanai skolā Ziemassvētkiem un apsveikumu gatavošanai pensionētajiem skolotājiem.

Mācību gada otrais semestris tiek pavadīts interesantu rokdarbu tehniku apgūšanā, rotaslietu gatavošanā, kā arī neizpaliekošs darba process ir skolas logu noformējuma izveidošana Lieldienām.