Digitālie mācību rīki

Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, ir radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Daudzi no tiem ir noderīgi arī skolotājiem – lai sagatavotos stundai.
Tā kā katram – skolēniem, vecākiem un skolotājiem – ir vajadzīga atšķirīga informācija un atbalsts attālinātās mācīšanās procesā, arī iecienītākie digitālie rīki katram ir savi. Parasti tiek izmantoti pat vairāki.

Вертикальный логотип ЯКласс

UZDEVUMI.LV
DIGITĀLS MĀCĪBU LĪDZEKLIS


  Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta.
  Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz bērnam apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bērnam pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.
  Skolotājs portālā var veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecāki - sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

Arī mūsu, Viduču pamatskolas,  skolēni un skolotāji aktīvi darbojas, mācās un māca izmantojot šo digitālo mācību līdzekli.

Lai atvieglotu skolēniem, skolotājiem un vecākiem ikdienas piekļūšanu portālam, skolas mājaslapā izvietojam Uzdevumi.lv saiti

https://www.uzdevumi.lv/


Mācību sociālais tīkls

https://login.mykoob.lv/#/lv
Mykoob mācību sociālais tīkls ir būtisks atbalsts skolām, kas uzlabo un modernizē mācību procesu. Sistēma nodrošina informācijas pieejamību un analīzi, kas ir būtisks ieguvums izglītības sektoram kopumā. Pamatmērķi ir palielināt vecāku informētību par skolā notiekošajiem procesiem, strukturizēt bērnu skolas gaitas, atvieglot pedagogiem atskaišu sagatavošanu un automatizēt skolas ikdienas darbus.

Ieviešot šo informācijas sistēmu, ir iespējams pilnībā aizstāt tradicionālo papīra žurnālu ar elektronisku vērtējumu un apmeklējumu reģistru, padarot mācību procesu vienkāršāku un strukturizētāku.


Skolotāji, skolēni un viņu vecāki aicināti izmantot mācību platformu  Soma.lv - Rīgas 41. vidusskola

soma.lv

Vietnē pieejamas “Lielvārda” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.

File:Live worksheets.jpg - Wikimedia Commons

 plaša, interaktīva programma dažādās valodās, priekšmetos un dažādos virzienos gan pieaugušajiem, gan bērniem. Platforma liveworksheets.com sniedz iespēju izmantot ļoti lielu jau gatavo darba lapu resursu, kā arī ērti un viegli izveidot savām un savu klašu vajadzībām piemērotas “online” darba lapas. Vietnē var atrast materiālu par visdažādākajām tēmām, tostarp arī latviešu valodā, tikai jānomaina valoda, un darba lapu birums var sākties.

Mācīšanās platforma

Mācīšanās platforma skolo.lv ir piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai – kā klātienē, tā attālināti un īstenojot kombinētas mācības. Skolo.lv ir virtuāla mācību vide, kurā, tāpat kā klasē, skolotāja vadībā vai patstāvīgi var mācīties, izmantojot šim mērķim rūpīgi veidotus e-kursus.

Dolor sit amet

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.