Digitālie mācību rīki
Spied šeit

Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, ir radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Daudzi no tiem ir noderīgi arī skolotājiem – lai sagatavotos stundai.
Tā kā katram – skolēniem, vecākiem un skolotājiem – ir vajadzīga atšķirīga informācija un atbalsts attālinātās mācīšanās procesā, arī iecienītākie digitālie rīki katram ir savi. Parasti tiek izmantoti pat vairāki.

Вертикальный логотип ЯКласс

UZDEVUMI.LV
DIGITĀLS MĀCĪBU LĪDZEKLIS


  Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta.
  Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz bērnam apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bērnam pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.
  Skolotājs portālā var veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecāki - sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

Arī mūsu, Viduču pamatskolas,  skolēni un skolotāji aktīvi darbojas, mācās un māca izmantojot šo digitālo mācību līdzekli.

Lai atvieglotu skolēniem, skolotājiem un vecākiem ikdienas piekļūšanu portālam, skolas mājaslapā izvietojam Uzdevumi.lv saiti

https://www.uzdevumi.lv/


E-klase – Jūrmalas Mūzikas vidusskola

Mācību sociālais tīkls

https://login.mykoob.lv/#/lv

E-klase ir būtiska izglītības sistēmas sastāvdaļa, ko ikdienā lieto 25 000 skolotāju un 150 000 ģimeņu visā Latvijā. E-klase uzdevums ir veicināt kvalitatīvu izglītības procesu, nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu, sadarbojoties ar dažādām iesaistītajām pusēm – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, mācību satura veidotājiem, pašvaldībām, kā arī izglītības un valsts iestādēm.


Skolotāji, skolēni un viņu vecāki aicināti izmantot mācību platformu  Soma.lv - Rīgas 41. vidusskola

soma.lv

Vietnē pieejamas “Lielvārda” grāmatu e-versijas, viedgrāmatas, zinātniski mācību video, interaktīvās darba lapas, drukājamās darba lapas no pirmskolas līdz 12. klasei matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.

File:Live worksheets.jpg - Wikimedia Commons

 plaša, interaktīva programma dažādās valodās, priekšmetos un dažādos virzienos gan pieaugušajiem, gan bērniem. Platforma liveworksheets.com sniedz iespēju izmantot ļoti lielu jau gatavo darba lapu resursu, kā arī ērti un viegli izveidot savām un savu klašu vajadzībām piemērotas “online” darba lapas. Vietnē var atrast materiālu par visdažādākajām tēmām, tostarp arī latviešu valodā, tikai jānomaina valoda, un darba lapu birums var sākties.

Mācīšanās platforma

Mācīšanās platforma skolo.lv ir piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai – kā klātienē, tā attālināti un īstenojot kombinētas mācības. Skolo.lv ir virtuāla mācību vide, kurā, tāpat kā klasē, skolotāja vadībā vai patstāvīgi var mācīties, izmantojot šim mērķim rūpīgi veidotus e-kursus.

Letonika.lv (@letonikalv) / Twitter

Kas ir letonika.lv ?

Atbildes mēs meklējam nepārtraukti. Dažkārt mums ir nepieciešama informācija par kādu senāku vai ne tik senu notikumu, atsevišķu personu, nozari vai jomu, citu reizi — kāda svešvārda vai termina tulkojums vai skaidrojums, vēl citu reizi — ar mācībām un darbu saistīta informācija.
Letonika.lv ir dinamisks portāls — saturs tiek nemitīgi papildināts, atjaunots un uzlabots. Lai garantētu satura kvalitāti, mēs sadarbojamies ar satura devējiem un autoriem, konkrētās nozares speciālistiem. Pašlaik šajā portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās. Tulkošanai ir pieejamas vārdnīcas 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi var skatīt attēlus, audio un video ierakstus, meklēt informāciju Latvijas internetā un interneta katalogā, kā arī uzzināt latviešu valodai specifisku informāciju. Ar vienu meklēšanas pieprasījumu atradīsit jums vajadzīgo informāciju. To nodrošina letonika.lv integrētais meklētājs, kas lieliski tiek galā ar meklēšanas knifiņiem latviešu valodā.


Pieejamas Ukrainas izdevniecības "Ранок" mācību grāmatas
Māconis ir Apgāda Zvaigzne ABC izdoto tiešsaistes mācību materiālu lietošanas vietne. Šī vietne paredzēta mācību e-grāmatu, darba lapu, pārbaudes darbu, metodisko materiālu, tiešsaistes interaktīvo mācību materiālu un testu, kā arī mācību grāmatu tiešsaistes papildsatura lietošanai.
Mācību resursu krātuve ir vide, kurā tiek ievietoti Skola2030 izstrādātie mācību līdzekļu un programmu paraugi, kā arī sadarbības partneru izveidoti mācību materiāli.

Lielais Kristaps 2023 | Filmas.lv

Latvijas filmas var izmantot kā papildu instrumentu skolas programmas mācību materiāla apgūšanai – sadaļā FILMAS SKOLĀS izlasi visu par šo iespēju.

Ceturtkārt – vairāk nekā 170 Latvijas filmu izlasi iespējams legāli un bez maksas noskatīties jebkur Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets. Meklē sadaļu SKATĪTIES > LATVIJĀ, arī šis saraksts tiek papildināts, vienojoties ar Latvijas filmu producentiem.