Вертикальный логотип ЯКласс

UZDEVUMI.LV
DIGITĀLS MĀCĪBU LĪDZEKLIS


  Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta.
  Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz bērnam apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bērnam pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.
  Skolotājs portālā var veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecāki - sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

 Arī mūsu, Viduču pamatskolas,  skolēni un skolotāji aktīvi darbojas, mācās un māca izmantojot šo digitālo mācību līdzekli.

Lai atvieglotu skolēniem, skolotājiem un vecākiem ikdienas piekļūšanu portālam, skolas mājaslapā izvietojam Uzdevumi.lv saiti 

https://www.uzdevumi.lv/