Viduču pamatskolas stundu saraksts 1.-9.kl. pieejams šeit

Veidots ar Mozello @ViļakasDome             

 .