Viduču pamatskolas stundu saraksts 1.-9.kl. pieejams šeit

 .