Viduču pamatskolas Valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošo darbu) 

norises laiki 2019./2020. mācību gadā

N.

p.

k.

Mācību priekšmets

Klase

Datums

Darba norises telpa

1.

Latviešu valoda

6. klase

2020. gada 19. februārī

(trešdien) plkst. 945

Valodu kabinets

4.

Latviešu valoda kombinēts mācību saturs

3. klase

2020. gada 20. februārī

(ceturtdien) plkst. 945

3.klases kabinets

5.

Matemātika

6. klase

2020. gada 27. februārī

(ceturtdien)plkst. 945

Matemātikas kabinets

6.

Matemātika - kombinēts mācību saturs

3. klase

2020. gada 26.februārī

(trešdien) plkst. 945

3.klases kabinets

7.

Dabaszinības

6. klase

2020. gada 5 .marts

(ceturtdien) plkst. 945

Matemātikas kabinets

 

Viduču pamatskolas

Valsts pārbaudes darbu – eksāmenu – norises laiki 2019./2020.mācību gadā

N.

p.

k.

Mācību priekšmets

Klase

Datums

Darba norises telpa

1.

Latviešu valoda

9. klase

2020. gada 20. maijs

Matemātikas kabinets

2.

Angļu valoda

9. klase 

2020. gada 27. maijs

Matemātikas kabinets

Krievu valoda

9. klase

2020. gada 27. maijs

Vēstures kabinets

3.

Matemātika

9. klase

2020. gada 2. jūnijs

Matemātikas kabinets 

4.

Vēsture

9. klase

2020. gada 9. jūnijs

Matemātikas kabinets