Bibliotēkas lietošanas noteikumi 

·         Abonementa lietotājiem grāmatu   lasīšanas termiņš ir 2 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā grāmatas lasīšanas laiku var pagarināt.

·         Pedagogiem izsniegtajai metodikai lasīšanas laiks netiek normēts, to pedagogs nosaka pats.

·         Skolēniem vienā reizē izsniedzamo grāmatu skaits ir normēts:

               1.-4.kl. – līdz 2 grāmatām;

               5.-9.kl. – līdz 3 grāmatām.

                       Īpašos gadījumos (piem. projektu nedēļā) iespējama atkāpe no šīs normas.

·         Bibliotēkas telpā tās šaurības dēļ nevar uzturēties vairāk kā 10 apmeklētāji vienā reizē.

·         Bibliotēkā ir jāievēro klusums un pieklājības normas.

·         Grāmatas un preses izdevumus nedrīkst iznest no bibliotēkas pirms to piereģistrēšanas.

·         Katrs lasītājs ir personiski atbildīgs par paņemto grāmatu saglabāšanu. Ja grāmata ir sabojāta, vietā jāatnes tāda pati vai jāatlīdzina sabojātās grāmatas vērtība.

·         Ja paņemtā grāmata ir pazaudēta, vietā jāatnes tāda pati vai, vienojoties ar bibliotekāru, līdzvērtīga, vai arī jāatlīdzina grāmatas vērtība

·         Grāmatas meklējot, plauktus nedrīkst savandīt, katra izņemtā grāmata kārtīgi jānovieto atpakaļ tajā pašā vietā.

·         Enciklopēdiskos izdevumus lasīšanai mājās izsniedz tikai izņēmuma gadījumā.

·         Mācību gada beigās visas bibliotēkas grāmatas jānodod atpakaļ bibliotēkā. Parādnieki zaudē tiesības nākamajā gadā pārreģistrēties un lietot bibliotēku līdz parādu nokārtošanai.