VĪZIJA

Viduču pamatskola būs Eiropas līmeņa lauku pamatskola, kura:

atšķirsies ar augstiem izglītības kvalitātes rādītājiem, pievienoto  vērtību un attīstītu organizācijas kultūru;

mācīs un audzinās savus izglītojamos būt lietpratīgiem, komunikabliem, radošiem, atbildīgiem, tolerantiem, patriotiskiem; 

palīdzēs izglītojamajiem veidoties par vispusīgi attīstītām personībām, radot pamatu veiksmīgai tālākizglītībai.


MISIJA

Kvalitatīvas, kompetenču pieejā balstītas, uz ilgtspējīgu attīstību vērstas,  konkurētspējīgas pamatizglītības nodrošināšana.

 

SKOLAS VĒRTĪBAS

Cieņa

Sadarbība

Atbildība

Izaugsme 

Veidots ar Mozello @ViļakasDome             

 .