VĪZIJA

Viduču pamatskola būs Eiropas līmeņa lauku pamatskola, kura:

atšķirsies ar augstiem izglītības kvalitātes rādītājiem, pievienoto  vērtību un attīstītu organizācijas kultūru;

mācīs un audzinās savus izglītojamos būt lietpratīgiem, komunikabliem, radošiem, atbildīgiem, tolerantiem, patriotiskiem; 

palīdzēs izglītojamajiem veidoties par vispusīgi attīstītām personībām, radot pamatu veiksmīgai tālākizglītībai.


MISIJA

Kvalitatīvas, kompetenču pieejā balstītas, uz ilgtspējīgu attīstību vērstas,  konkurētspējīgas pamatizglītības nodrošināšana.

 

SKOLAS VĒRTĪBAS

Cieņa

Sadarbība

Atbildība

Izaugsme