No Viduču pamatskolas vēstures lappusēm.

Viena no Latvijas vecākajām lauku pamatskolām - Viduču pamatskola - atrodas Viļakas novada Medņevas pagastā, vienā no latviskākajiem pierobežas pagastiem ar senām un bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām. Skolas dibinātājs – Viļakas novada pašvaldība.

20.gs. sākumā, kad Latgale vēl ir Vitebskas guberņas sastāvā, 1909.  gada 1. oktobrī Medņevas pagasta Viduču sādžā, zemnieka Laura Duļbinska mājā, tiek atvērta trīsgadīgā tautskola – „Vidučskoje učilišče”. Pirmajā pastāvēšanas gadā to apmeklē 30 skolēni.

1919. gadā skolā dzīvo sarkanarmijas daļas. Tajā laikā tiek zaudēts viss skolas arhīvs.

1920. gadā skolu pārveido par četrklasīgo Semanovas latvīšu pamatskūlu.

1925. gadā skola ar 120 skolēniem tiek pārcelta uz pusmuižas kalpu un rentnieku māju Semenovas centrā un drīz pēc pārcelšanas tiek nosaukta par Viduču skolu, lai atbrīvotos no krieviskā nosaukuma un attīstītu nacionālo pašapziņu.

30. - tajos gados Viduču skolā zinības apgūst jau 150 skolēni, un 1937. gadā skolu apmeklē izglītības ministrs.

1943. gadā skolā ierīko vācu munīcijas apsargu mītni, taču mācības netiek pārtrauktas.

1957. gadā ar direktores Helēnas Circenes milzīgo neatlaidību, skolotāju un vecāku atbalstu,  vecās kalpu un rentnieku koka mājas vietā tiek uzcelta jauna ķieģeļu ēka.

1961. gadā tiek uzcelta sākumskolas un internāta ēka. Skola jau ir kļuvusi par Viduču 8-gadīgo.

1965./1966. mācību gadā skolā mācās maksimālais skolēnu skaits – 240 skolēni.

1975. gadā tiek atvērta jauna piebūve – skolas ēdnīca un sava apkures katlu māja.

70.- to gadu beigās Vidučos darbojas Balvu vakara maiņu vidusskolas filiāle.

Ar 1989. gadu skola saņem Viduču 9-gadīgās skolas nosaukumu.

1990. gadā pie Viduču pamatskolas atkal plīvo sarkanbaltsarkanais karogs un atskan „Dievs, svētī Latviju”. No 1992. gada un arī šobrīd skolas nosaukums ir - Viduču pamatskola.

2002. gadā ar Medņevas pagasta padomes atbalstu pie skolas tiek uzbūvēta jauna sporta zāle. 2009. gadā tiek veikta abu skolas ēku renovācija.